Політичний аналітик Олександр Солонько

Отже, щодо ситуації, яка складається навколо чергової скандальної забудови на Святошині (перетин вулиць Львівської та Живописної). Конфлікт триває вже доволі давно і влітку 2017 року розгорівся з новою силою. ІБК «Центробуд» вирішив діяти звичними для забудовної мафії методами, що призвело до конфлікту, в якому «тітушки» відправилися на перекваліфікацію, а поліція черговий раз довела свою декоративну функціональність. Проте, забудовник висновків не зробив і намагається знову силою переламати громаду.

Ми знайшли цілком серйозні порушення, на які влада не реагує.

Вивчивши містобудівні умови та обмеження № 667/16/012/009-16 від 04.08.2016 та законодавство України місцеві мешканці дійшли до висновків, що вищевказані містобудівні умови та обмеження порушують нормативно-правові акти держави, а саме:
Порушення вимог містобудівної документації.

Відповідно до ст. 5 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», програми розвитку регіонів та населених пунктів, програми господарського, соціального та культурного розвитку повинні узгоджуватися з містобудівною документацією відповідного рівня. Вимоги містобудівної документації є обов’язковими для виконання всіма суб’єктами містобудування.

Згідно зі ч. 1 ст. 25 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», режим забудови територій, визначених для містобудівних потреб, встановлюється у генеральних планах населених пунктів, планах зонування та детальних планах територій.

Відповідно до ч. 1 ст. 17 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», генеральний план населеного пункту є основним видом містобудівної документації на місцевому рівні, призначеної для обґрунтування довгострокової стратегії планування та забудови території населеного пункту. На підставі затвердженого генерального плану населеного пункту розробляється план земельно-господарського устрою, який після його затвердження стає невід’ємною частиною генерального плану.

Згідно зі ч. 1 ст. 19 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», детальний план у межах населеного пункту уточнює положення генерального плану населеного пункту та визначає планувальну організацію і розвиток частини території. Детальний план розробляється з метою визначення планувальної організації і функціонального призначення, просторової композиції і параметрів забудови та ландшафтної організації кварталу, мікрорайону, іншої частини території населеного пункту, призначених для комплексної забудови чи реконструкції.

Відповідно до ч. 3 ст. 19 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», на підставі та з урахуванням положень затвердженого детального плану території може розроблятися проект землеустрою щодо впорядкування цієї території для містобудівних потреб, який після його затвердження стає невід’ємною частиною детального плану території.

Згідно із ч. 3 ст. 24 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», у разі відсутності плану зонування або детального плану території, затвердженого відповідно до вимог цього Закону, передача (надання) земельних ділянок із земель державної або комунальної власності у власність чи користування фізичним та юридичним особам для містобудівних потреб забороняється, а також згідно ч. 4 цієї ж статті зміна цільового призначення земельної ділянки, яка не відповідає плану зонування території та/або детальному плану території забороняється.

Тобто, відповідно до вищенаведених статей Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» вказується, що забудова територій, визначених для містобудівних потреб, встановлюється у генеральних планах населених пунктів, планах зонування та детальних планах територій. На даний момент існує тільки Генеральний план м. Києва на період до 2020 року у який з перевищенням повноважень, Київська міська рада V скликання внесла зміни до Генерального плану м. Києва на період до 2020 року згідно свого рішення від 12.07.2007 № 1106/1767 перевівши земельну ділянку до території багатоповерхової житлової і громадської забудови без затвердження плану зонування та детального плану територій.

Відсутність чітких граничних параметрів (цифр).
Відповідно до п. 4 – 9 ч. 5 ст. 29 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» містобудівні умови та обмеження повинні містити одні із таких вимог:
4) гранично допустиму висотність будинків, будівель та споруд у метрах;
5) максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки;
6) максимально допустиму щільність населення в межах житлової забудови відповідної житлової одиниці (кварталу, мікрорайону);
7) мінімально допустимі відстані від об’єкта, що проектується, до червоних ліній, ліній регулювання забудови, існуючих будинків та споруд;
8 ) планувальні обмеження (охоронні зони пам’яток культурної спадщини, межі історичних ареалів, зони регулювання забудови, зони охоронюваного ландшафту, зони охорони археологічного культурного шару, в межах яких діє спеціальний режим їх використання, охоронні зони об’єктів природно-заповідного фонду, прибережні захисні смуги, зони санітарної охорони);
9) охоронні зони об’єктів транспорту, зв’язку, інженерних комунікацій, відстані від об’єкта, що проектується, до існуючих інженерних мереж.
Тобто містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки від 04.08.2016 № 667/16/012/009-16 не містять:
гранично допустиму висотність будинків, будівель та споруд у метрах;
максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки;
максимально допустиму щільність населення в межах житлової забудови;
мінімально допустимі відстані від об’єкта, що проектується, до червоних ліній, ліній регулювання забудови, існуючих будинків та споруд;
планувальні обмеження щодо культурних пам’яток, історичних ареалів і т.д.;
охоронні зони об’єктів транспорту, зв’язку, інженерних комунікацій, відстані від об’єкта, що проектується, до існуючих інженерних мереж.

Порушення вимог містобудівних умов та обмежень, щодо відношення об’єкту будівництва до дошкільних навчальних закладів.
У абз. 5 п. 5 містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки від 04.08.2016 № 667/16/012/009-16 зазначається, що потрібно передбачити заходи для забезпечення мешканців об’єкта необхідною нормативною кількістю місць у дитячих дошкільних навчальних закладах, у загальноосвітніх школах, об’єктами соціально-культурного призначення, об’єктами охорони здоров’я, згідно з ДБН 360-92**.

У таблиці 1 додатку 6.3 ДБН 360-92** вказується, що дитячі дошкільні установи, об’єднані з початковою школою у містах з багатоповерховою забудовою обслуговують будинки лише у радіусі 300 метрів від цієї дитячої дошкільної установи. Але найближчий комунальний дитячий садок № 786 «Квіточка» знаходиться на відстані у 520 метрів (у радіусному відношенні).

ТОВ «Південбудконтракт» та «ІБК «Центробуд» будівництво дитячих дошкільних навчальних закладів, загальноосвітніх шкіл, об’єктів соціально-культурного призначення, об’єктів охорони здоров’я не передбачає, що підтверджується експертним звітом № 3-200-16-ЕИ-КО від 10.03.2017.

Порушення вимог містобудівних умов та обмежень, щодо місць зберігання автотранспорту.
Відповідно до абз. 3 п. 11 містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки від 04.08.2016 № 667/16/012/009-16 зазначається, що потрібно виконати вимоги п. 7.9 рішення Київської міської ради від 12.07.2007 № 1106/1767 передбачивши місця тимчасового зберігання автотранспорту (крім відкритих стоянок) у кількості, не меншій за одне машино-місце на кожну квартиру в цьому комплексі.

У цих же самих містобудівних умовах та обмеженням п. 10 Загальних даних вказується, що будівництво планується на 254 квартири із 70 місцями машино-місць у підземному паркінгу.

Тобто кількість машино-місць не відповідає заявленим 254 квартирам та п. 7.9 рішення Київської міської ради від 12.07.2007 № 1106/1767.

Відхилення (фальшування) проекту будівництва від вихідних даних на проектування.
У п. 10 містобудівних умов та обмежень від 04.08.2016 № 667/16/012/009-16 та експертному звіті № 3-200-16-ЕИ-КО від 10.03.2017 абсолютно протилежні параметри кількості квартир, машино-місць, загальної площі комплексу, загальної площі квартир, загальної площі підземного паркінгу.

Нижче у таблиці наведені параметри містобудівних умов та обмежень від 04.08.2016 № 667/16/012/009-16 та експертного звіту № 3-200-16-ЕИ-КО від 10.03.2017 які суперечать одні одному.

Виходячи із вищенаведеного замовник будівництва ТОВ «Південбудконтракт» надав недостовірні дані для замовлення містобудівних умов та обмежень, тобто сфальшував наміри на будівництво об’єкта.

Відповідно до абз. 1 та 3 ст. 5 Закону України «Про основи містобудування» при здійсненні містобудівної діяльності повинні бути забезпечені:
розробка містобудівної документації, проектів конкретних об’єктів згідно з вихідними даними на проектування, з дотриманням державних стандартів, норм і правил;
раціональне використання земель та територій для містобудівних потреб, підвищення ефективності забудови та іншого використання земельних ділянок.

П. 3 ч. 1 ст. 29 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» зазначає, що завдання на проектування є основними складовими вихідних даних.

Абз. 2 ч. 8 ст. 29 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» вказує на те, що внесення змін до містобудівних умов та обмежень може здійснювати орган, що їх надав, за заявою замовника, на виконання приписів головних інспекторів будівельного нагляду центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду, або за рішенням суду.

А таких змін до містобудівних умов та обмежень заявник не подавав.

У абз. 1 ч. 1 ст. 31 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» зазначається, що проектна документація на будівництво об’єктів розробляється у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері містобудування, з урахуванням вимог містобудівної документації та вихідних даних і дотриманням вимог законодавства, будівельних норм, державних стандартів і правил та затверджується замовником.
Фальшування відомостей, щодо об’єктів культурної спадщини.

У п. 12 містобудівних умов та обмежень від 04.08.2016 № 667/16/012/009-16 вказується, що вимог щодо охорони культурної спадщини немає, оскільки немає об’єктів історико-культурної та архітектурної спадщини у кварталі розташування ділянки проектування.

Даний пункт не відповідає дійсності, оскільки поряд із земельною ділянкою на перетині вулиць Львівської та Живописної, за адресою вул. Львівська, 80 (кадастровий номер земельної ділянки 8000000000:75:212:0024) знаходиться дачний особняк київського міського голови (1906-1916 рр.) І.М. Дьякова та він внесений до Переліку об’єктів культурної спадщини і набув правового статусу щойно виявленого об’єкта культурної спадщини відповідно до наказу управління охорони пам’яток історії, культури та історичного середовища Київської міської державної адміністрації від 02.04.1998 № 15.
Навіть у додатках до містобудівних умов зазначена ця земельна ділянка.

Не врахування громадської думки, не проведення громадських слухань стосовно будівництва.
Абз. 2 п. 5 вищевказаних містобудівних умов та обмежень зазначається, що ТОВ «Південбудконтракт» зобов’язаний урахувати законні інтереси та вимоги власників або користувачів земельних ділянок та будівель, що оточують місце будівництва, згідно із ст. 5 Закону України «Про основи містобудування».

Відповідно до ст. 5 Закону України «Про основи містобудування», при здійсненні містобудівної діяльності повинні бути забезпечені: урахування законних інтересів та вимог власників або користувачів земельних ділянок та будівель, що оточують місце будівництва; участь громадян, об’єднань громадян в обговоренні містобудівної документації, проектів окремих об’єктів і внесення відповідних пропозицій до державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій; захист прав громадян та громадських організацій згідно із законодавством.
Хочу наголосити на тому, що ні орендар земельної ділянки ТОВ «Південбудконтракт», ні підрядна організація з будівництва багатоповерхового будинку «ІБК «Центробуд» не проводили громадських слухань, не враховували законних інтересів мешканців навколишніх будинків, що оточують місце майбутнього будівництва.

12 вересня 2017 року «ІБК «Центробуд», яка є підрядною організацією з будівництва багатоповерхового будинку на перетині вулиць Львівської та Живописної, що у Святошинському районі міста Києва, здійснила спробу встановлення будівельного паркану без контрольної картки на порушення благоустрою, яку повинен видати Департамент міського благоустрою та збереження природного середовища виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації). Представники «ІБК «Центробуд» наголошували на тому, що вони мають право встановлювати будівельний паркан без контрольної картки на порушення благоустрою, в той же час подали до Департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) документи на отримання ці є їж контрольної картки.

Місцевими мешканцями була викликана патрульна поліція, яка в свою чергу викликала слідчо-оперативну групу для фіксації правопорушення. Після 5 годинної затримки та дзвінків мого помічника Солонька Олександра до самої слідчо-оперативної групи, вона прибула та зафіксувала показання громадян в особі Сніцар Ольги Павлівни.

14 листопада 2017 року, не зважаючи на те, що під головуванням радника міського голови С. Я. Левади продовжує діяти робоча група по врегулюванню конфлікту громади та забудовника щодо ділянки на перетині вулиць Львівська та Живописна (в безпосередній близькості до будинків на вул. Львівській, 59 та 59 А), забудовник «ІБК Центробуд» здійснював встановлення будівельного паркану знову за відсутності контрольної картки про тимчасове порушення благоустрою.

Варто наголосити на тому, що в ході засідань робочої групи було встановлено, що забудовник допустив низку порушень містобудівних норм. Зокрема, визначена площа прибудинкової території по проекту не відповідає нормам, так само було встановлено відсутність контрольної картки на порушення благоустрою, яку забудовникові не надав Департамент міського благоустрою виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Під час здійснення робіт було використано близько десяти одиниць техніки (державні номери: АА 7269 ХМ, АА 7989 КК, АА 3666 ОН, АА 1433 АІ, АА 5140 ВК, АА 5727 ЕР). У відповідь на дії забудовника громада в усній формі вимагала припинити встановлення бетонного паркану.

Групою невідомих які були одягнуті у камуфляжу форму або однотонний мілітарний однострій, було застосовано фізичне насильство. Зокрема, вищевказаною групою у складі близько десяти осіб було нанесено тілесні ушкодження Рикову Олександру Володимировичу, мешканцю будинку по вул. Верховинній, 87. Довелося викликати карету швидкої допомоги для надання медичної допомоги.

Забудовник під силовим прикриттям невідомих осіб таки встановив бетонну огорожу. Близько 20:00 мешканці прилеглих будинків провели збори та спробували прибрати паркан. У відповідь невстановлені особи застосували димові шашки, газові балони, вогнегасники, петарди та інші засоби. Вони відмовилися представитися і відповіли, що «охороняють порядок». Вони застосовували насильство, кидали людей на землю та били. При цьому, не робили винятку для жінок.

В ході вивчення обставин варто звернути увагу на той факт, що в будинку на вул. Львівській, 59 (прилегла ділянка) вже зараз є тріщини. Цей факт було зафіксовано також представниками «ІБК «Центробуд». Мешканці побоюються руйнування свого будинку і фактично самотужки змушені захищати власний життєвий простір.

Тобто коли «ІБК «Центробуд» намагався встановити будівельний паркан він порушив п.п. 15.3.1 п. 15.3 розділу 15 Правил благоустрою міста Києва, які затверджені рішенням Київської міської ради №1051/1051 від 25.12.2008, в якому вказується, що на нове будівництво повинні бути наступні документи:
– документ на право землекористування;
– дозвіл Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю в м. Києві;
– будгенплан, погоджений в установленому порядку;
– генплан благоустрою;
– чинний договір про сплату пайової участі у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури м. Києва, виданий Головним управлінням економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Статтями 38, 39 Земельного кодексу України зазначено, що використання земель житлової та громадської забудови, до яких належать земельні ділянки в межах населених пунктів, що використовуються для розміщення житлової забудови, громадських будівель і споруд, інших об’єктів загального користування. Використання земель житлової та громадської забудови здійснюється відповідно до генерального плану населеного пункту та іншої містобудівної документації з дотриманням будівельних норм, державних стандартів і норм.

Після того, як депутат Київради Олег Чернецький звернувся до ДАБІ з вимогою перевірити законність підстав видачі містобудівних норм і обмежень (а отже, дозволу на будівництво), забудовник почав форсувати події. Знову «тітушки» (додаю фото тих, які не встигли прикрити обличчя), знову силою встановлений паркан, знову під «дахом» поліції, знову міська влада мовчить, а чиновники прикидаються дурнями. Що ж, ми вже знаємо як в таких історіях розвиваються події.

Джерело: Олександр Солонько